Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu autocasco?

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu autocasco?

 Autocasco to ubezpieczenie, którego zadaniem jest zabezpieczanie nas przed skutkami zniszczenia naszego własnego samochodu czy to z naszej winy, z winy osoby trzeciej, czy w wyniku działania tak zwanej siły wyższej. Panuje przekonanie, że ubezpieczenia te są dość skomplikowane, ale wcale tak nie musi być.

Suma ubezpieczeniowa

 Suma ubezpieczeniowa to kwota, do której ubezpieczenie AC będzie wypłacało nam odszkodowanie. Zazwyczaj jest to wartość samochodu wyliczona według odpowiednich miar statystycznych, ale trzeba mieć na uwadze, że zachodzić może tak zwana konsumpcja sumy ubezpieczenia.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

 Ubezpieczenie AC nie może oznaczać bezkarności na drodze. Jednym z mechanizmów stworzonych p oto, by zachęcić kierowcę do bezpiecznej jazdy, jest tak zwana konsumpcja sumy ubezpieczenia. Oznacza ona, że wartość pojazdu jest zmniejszana za każdym razem przy wypłacie odszkodowania o kwotę tego odszkodowania. Jest to działanie jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ kierowca kupujący ubezpieczenie AC mógłby po prostu regularnie rozbijać się swoim autem i gwizdać na to, że traci zniżki. Ciągłe naprawianie pojazdu kosztowałoby więcej, niż kupno nowego, a w pewnym momencie ubezpieczyciel i tak by musiał to zrobić ze względu na skumulowane zniszczenia.

Udział własny

 Istotnym elementem jest tutaj również udział własny, czyli część szkody, którą posiadacz ubezpieczenia AC pokryje z własnej kieszeni. Jest to kolejny mechanizm zniechęcania do stłuczki, tym razem przeznaczony dla kierowców, którzy niedawno mieli jakieś zdarzenie. Nie pozwala to na zastosowanie zasady, że skoro i tak niedawno przywaliłem w słupek, to teraz mogą bić śmiało, bo przecież ubezpieczenie AC zapłaci, a zniżki i tak przepadły. Działa to na takiej zasadzie, że ubezpieczenie AC wypłaca 80% wartości szkody, a sam kierowca płaci 20%. Zaprezentowane liczby są tutaj jedynie przykładowe i wielkość wkładu własnego w naprawę szkody zawsze musi być uwzględniana w porównywaniu różnych ofert ubezpieczeniowych.

Po więcej informacji o ubezpieczeniach autocasco zapraszamy na https://mtu24.pl/ .

Dodaj komentarz