Przed wyjazdem na obóz

Przed wyjazdem na obóz

Obozy młodzieżowe, to coraz popularniejsza forma spędzania wakacji. Wielu rodziców ma jednak naturalne obawy przed wysłaniem swojego dziecka z organizatorem, którego nie znają i nie wiedzą, czego się mogą po nim spodziewać.

Organizator wycieczki-co powinniśmy wiedzieć?

Zanim zdecydujemy się na opłacenie pobytu dla dziecka na danym obozie młodzieżowym, powinniśmy sprawdzić danego organizatora w wypoczynkowej bazie danych. Każdy organizator kolonii czy obozu jest bowiem zobowiązany do zgłoszenia wyjazdu do kuratorium oświaty, które jest właściwe ze względu na siedzibę organizatora. W takim zgłoszeniu muszą zostać zawarte informacje dotyczące miejsca wypoczynku oraz liczby uczestników i szczegóły w zakresie zatrudnionej do opieki kadry. Organizator ma też obowiązek wyszczególnić wszystkie informacje na temat zakwaterowania i programu wypoczynku. Rodzic może się więc dowiedzieć, co będzie robiło jego dziecko i kto będzie za nie w tym czasie odpowiedzialny. Ostatecznie rodzic ma prawo zasięgnąć informacji co do opieki medycznej, jaka będzie na miejscu.

Tak wypełniony wniosek jest też dla nas dowodem, że organizator ma prawo tworzyć wyjazdy na obozy oraz działa legalnie. W takim wniosku znajdziemy też wszelkie dane kontaktowe do organizatora wyjazdu. Adres, numer telefonu, email oraz informacje dotyczące terminu wyjazdu i przyjazdu danej grupy dzieci. W przypadku kadry pedagogicznej organizator jest zobowiązany do zatrudnienia osób, które spełniają odpowiednie warunki. Nie mogą być to osoby karane. Muszą być pełnoletnie i posiadać minimum średnie wykształcenie. Powinny też mieć za sobą kurs, a w przypadku kierownika obozu przynajmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.

Warto też wiedzieć, że rodzic ma pełne prawo wymagać, aby organizator obozu dla dzieci lub młodzieży odpowiedział na wszelkie jego pytanie w zakresie pobytu i ewentualnych wymagań wobec uczestników wypoczynku. W przypadku gdy rodzic uzna, że jego dziecko jest zagrożone, powinien zgłosić wszelkie uwagi do kuratorium oświaty, które jest właściwie z racji zlokalizowania obozu.

Dodaj komentarz