Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

Istnieją dobrowolne oraz obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, które chroni nas przed skutkami naszego postępowania. Jak działa i jak wybrać takie ubezpieczenie?

Co to jest AC?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że zawarcie umowy zależy od chęci właściciela pojazdu. Najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest samochód wraz z jego wyposażeniem standardowym i dodatkowym. Szczegółowy zakres samego ubezpieczenia jest określany w umowie. Możemy tutaj dobrowolnie decydować, jak szerokie ma być to ubezpieczenie. Najczęściej zakres ubezpieczenie AC obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu w wyniku kolizji drogowej z winy jego właściciela oraz szkody, które powstały w efekcie wypadku i kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego, kolizji z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem. Ochroną objęte są też uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, a także sytuacje kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego. Ubezpieczenie AC działa także w przypadku zniszczenia pojazdu w efekcie pożaru lub wybuchu oraz działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, lawiny, osuwanie bądź zapadanie się ziemi.

Jak wybrać AC?

Zakres ochrony powinien być dostosowany do naszych potrzeb. Teoretycznie im szerszy zakres ubezpieczenia AC, tym dla nas lepiej. Jednak wraz z rosnącym zakresem rośnie też wysokość składki. Dlatego warto się zastanowić czy pewne udogodnienia są nam realnie potrzebne. Bardzo ważnym elementem jest wysokość sumy ubezpieczenia, jaka zostanie zapisana w umowie. Powinna ona odpowiadać faktycznej wartości objętego ochroną pojazdu. Warto również sprawdzić, czy wartość auta jest gwarantowana przez cały okres obowiązywania umowy, czy maleje z każdym miesiącem. Ostatecznie powinniśmy też sprawdzić, czy w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci nam całość odszkodowania, czy też umowa zawiera zapis o wyłączeniu odpowiedzialności.

Dodaj komentarz