Jak działają antybiotyki?

Jak działają antybiotyki?

Nie jest żadną tajemnicą, że od czasu, kiedy odkryto pierwszy antybiotyk jakim jest penicylina, do użycia w medycynie trafiła cała gama innych produktów zaliczanych obecnie do szerokiej grupy antybiotyków. Pierwsze z nich były bardzo podobne do samej penicyliny, ale w krótkim czasie okazało się, że ich skuteczność bywa ograniczona nawet w przypadkach, które do niedawna poddawały się terapii bardzo dobrze. Potrzebne stały się różne rodzaje antybiotyków, które inaczej podchodzą do rozprawy z bakteriami, a ich nierzadko jedyną wspólną cechą jest to, że są dla bakterii szkodliwe. W jaki sposób współczesne antybiotyki walczą z bakteriami?

Mechanizmy walki z bakteriami

Istnieje jedenaście podstawowych rodzin antybiotyków, które wydziela się w zależności od tego, jak są zbudowane w ujęciu składu chemicznego. Dla laika ich omówienie byłoby jednak mało istotne, ponieważ jest to bardzo szczegółowy dział biologii organicznej, który jest wyjątkowo nieprzejrzysty, jeśli nie jest się ekspertem. Znacznie łatwiej jest poznać rodzaje antybiotyków poprzez pryzmat tego, jak walczą z bakteriami. Tutaj podejść jest pięć:

I. Niszczenie całej flory bakteryjnej – najsilniejsze antybiotyki, które zmieniają środowisko życia bakterii tak, że staje się ono dla nich nieprzyjazne; stosunkowo rzadko wykorzystywane ze względu na działania uboczne;

II. Zakłócanie syntezy białek – uniemożliwiają syntezę białek, które są krytyczne dla budowy nowych bakterii, co uniemożliwia im regenerację i rozmnażanie;

III. Hamowanie syntezy folianów – przerywają procesy reprodukcji materiału genetycznego w bakteriach, bez czego nie mogą się one rozmnażać;

IV. Blokada błon komórkowych – ograniczają przepuszczalność błony śluzowej bakterii, w wyniku czego nie może się ona odżywiać i z czasem umiera z głodu;

V. Powstrzymywanie syntezy ściany komórkowej – zatrzymywanie procesów budujących ściany komórkowe bakterii, w wyniku czego nie mogą się one ani naprawiać, ani rozmnażać, a próba podziału kończy się zniszczeniem bakterii; w ten sposób działa między innymi penicylina.

W przypadku silnych zakażeń stosuje się różne antybiotyki, których podejście do problemu jest komplementarne, co poprawia ich skuteczność.

Przeczytaj więcej: https://www.lakcid.pl/antybiotykoterapia/antybiotyki-czym-sa-jakie-maja-wlaciwoci-i-jakie-sa-rodzaje-antybiotykow

Dodaj komentarz